Cursos de formació

> Introducció i ampliació a la informàtica: Windows i Linux
> Paquets ofimàtics: Office i LibreOffice
> Tractament digital d’imatge: Photoshop i Gimp
> Internet i xarxes socials
> Preparació nivells ACTIC

Dissenys de pàgines web

> Creació i disseny de pàgines web amb gestor de continguts
> Contractació de dominis i allotjament web

Lloguer d’equips

> Lloguer d’ordinadors i muntatges d’aules portàtils
> Lloguer de projectors i pantalles